19 de Juny de 2020

Víctor Sánchez Martín

La figura de Rafael del Riego ha romàs oblidada per resultar, aparentment, ben coneguda. La historiografia decimonònica va difondre unes visions mítiques sobre l’asturià  que quedaven marcades per la seua condició d’heroi i màrtir del Trienni Liberal, aspectes que garantien la malvolença amb que els autors més conservadors tractaren la seua figura. Justifiquen les fonts i la informació històrica de què disposem les interpretacions tradicionals sobre Riego? Quin va ser el seu grau d’exaltació política? Va ser republicà? Es va iniciar en la maçoneria a França? Són moltes les respostes que s’han ofert sense cap prova documental i és necessari analitzar la seua figura des de les noves perspectives biogràfiques, captant els matisos d’una figura encaixada en interpretacions que, potser, s’han endinsat en el mite i no pas en la recerca històrica. En aquesta investigació analitzem algunes d’aquestes qüestions per tal d’oferir una renovada aproximació biogràfica fonamentada en proves documentals que, freqüentment, han sigut ignorades.

Doctor en Història per la Universitat d’Alacant, treballa com a professor i cap del Departament de Geografia i Història al IES El Vinalopó de Novelda. La seua tesi doctoral va ser una biografia sobre Rafael del Riego. Ha publicat treballs en obres col·lectives i revistes  (Ayer, El Argonauta Español, Pasado y Memoria) al voltant dels processos de politització, la premsa madrilenya o el paper polític de l’exèrcit.