18 de Juny de 2020

Ramon Arnabat Mata

Catalunya es divideix profundament durant el Trienni Liberal (1820-1823) entre el liberalisme/constitucionalisme i el reialisme/absolutisme. Divisió que provocarà intensos enfrontaments i fins i tot una guerra civil entre revolucionaris i contrarevolucionaris. En aquest text s’analitza la contrarevolució, entesa com el conjunt d’estratègies polítiques desplegades per les velles elits reaccionàries per acabar amb la revolució i restaurar l’Antic Règim; i l’antirevolució, l’antiliberalisme popular, entès com el conjunt de respostes i estratègies de sectors de les classes populars agreujades culturalment i social per la praxi liberal capitalista. Ens aproparem historiogràficament al seu sorgiment y desenvolupament y analitzarem la seva cultura política, les seves accions i mobilitzacions, la seva organització, els seus dirigents i base social i la seva implantació geogràfica a Catalunya.

 

 

Doctor en Història, professor d’Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili y membre del Grupo de recerca consolidat Història, Societat, Política i Cultura des de Catalunya al món (ISOCAC) de la URV. La seva recerca s’ha centrat en l’estudi de la Revolució i la contrarevolució el segle XIX; la Sociabilitat i els moviments socials a la contemporaneïtat i la Segona República, la Guerra Civil i el Franquisme. 
https://orcid.org/0000-0001-7924-6860