7 de Maig de 2019

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacitat

 • L’Associació Recerques. Història, Economia, Cultura  és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 18920 i amb domicili a Barcelona:
  – Associació Recerques. Història, Economia, Cultura
  – CIF: G-61402814
  – Adreça postal: Apartat de correus núm. 602, 08080 – Barcelona
  – Correu electrònic: 
  revista.recerques@upf.edu
 • De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de caràcter personal i amb el seu reglament, les dades personals facilitades pels usuaris quedaran incorporades al corresponent fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit i del que és responsable l’Associació.
 • La persona usuària accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part de l’Associació per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades. Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. Finalitats del tractament de les dades:
  – Gestionar les sol·licituds d’informació rebudes i l’enviament de comunicacions informatives i comercials.
  – Gestionar les comandes on-line dels productes del web
  – Gestionar les subscripcions a les revistes
  – Gestionar les dades dels socis
 • Les dades personals dels usuaris i usuàries es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió. Les dades de les persones sòcies, subscriptores i de les usuàries que hagin comprat algun producte es mantindran durant el termini mínim de sis anys, de conformitat amb la normativa vigent.
 • L’Associació garanteix expressament a les persones usuàries que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés per a la cessió concreta.
  Només ens el cas de les persones subscriptores i compradores es cediran les dades a les empreses de transport que s’encarreguin d’entregar els productes.
 • Les persones usuàries podran accedir a les seves dades així com exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació reconeguts pel Reglament. Aquest drets es poden exercir, de forma gratuïta, remetent el corresponent escrit al domicili de l’Associació o per correu electrònic a l’adreça: revista.recerques@upf.edu

Pagament de soci / pagament d’una subscripció

Les persones usuàries podran fer-se sòcies de l’Associació o subscriure’s a la revista des de la secció Associa’t. Un cop identificades, rebran la informació corresponent i la butlleta d’associació o subscripció, on hauran de fer constar la forma de pagament.

Els pagaments es renovaran de manera automàtica.

Per donar de baixar o cancel·lar la subscripció o associació, només cal que ens envieu un correu a revista.recerques@upf.edu indicant les vostres dades personals (nom complert i correu electrònic) i el motiu de la baixa.

Una cadena anonimitzada creada a partir del correu electrònic (també nomenat un hash) pot proporcionar-se al servei Gravatar per veure si l’esteu usant. La política de privadesa del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Una vegada aprovat el comentari, la imatge del vostre perfil és visible al públic al context del comentari.

Compra de números de la revista

Per qualsevol consulta o incidència relacionada amb la compra de números passats de la revista podeu escriure a revista.recerques@upf.edu

Altres

Per qualsevol altra qüestió o aclariment que necessiteu, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça: revista.recerques@upf.edu