19 de Juny de 2020

Orígens i característiques del feudalisme

Recerques i els orígens i característiques del feudalisme

Comentari i selecció d’articles de Lledó Ruiz Domingo

Al llarg dels anys setanta, un conjunt d’investigadors influenciats pel materialisme històric que s’instal·là en escoles historiogràfiques com els Annals renegaren de la importància donada als esdeveniments polítics pels seus predecessors i començaren a analitzar el passat com un procés continuat de la lluita de classes, fent que els paràmetres econòmics definiren la història de tota la humanitat. Així doncs, l’estructura econòmica i social es convertí l’essència de l’explicació de la realitat històrica. La discussió sobre l’origen i les condicions que permeteren l’afermament del règim feudal tingué el seu apogeu a partir de la dècada dels setanta del segle passat. Diversos historiadors s’interessaren per l’origen i les estructures feudals a la Mediterrània Occidental incloent territoris de la Corona com Catalunya amb investigacions de Pierre Bonassie, publicada en francès en 1975. 

A Recerques, l’anàlisi de les condicions del feudalisme s’iniciaren des dels primers moments de la temàtica i emprant Catalunya com a observatori privilegiat. La corrent fou iniciada a Recerques per Eva Serra amb un magnífic estudi que deixava enrere les limitacions sobre història política i història econòmica i estudiava les conseqüències entre la sentència arbitral i la renda pagesa. Recerques va publicar un treball de Jaume Portella que resumia les intervencions en el col·loqui sobre la formació i expansió del feudalisme a Catalunya celebrat a Girona, un encontre fonamental on els principals acadèmics buscaren assentar les bases i explicar el fenomen amb les dades que es tenien fins al moment. Anys després, amb la recerca molt més avançada Gaspar Feliu publicà un nou treball centrant-se en Catalunya igual com va fer Carolina Batet treballant els usos de l’aigua. 

 E. Serra i Puig, «El règim feudal català abans i després de la sentència arbitral de Guadalupe» 10, 1980, 17-32.  

 

J. Portella i Comas, «El col·loqui sobre “La formació i expansió del feudalisme català” (Girona, del 8 al l’11 de gener de 1985», 17, 1985, 187-195.  

 

B. Anatra, «El feudalisme a la Sardenya de l’antic règim» 20, 1988, 133-149.  

C. Batet Company, «Els usos feudals de l’aigua a la vall del Corb» 43, 2001, 105-128.