30 d'Abril de 2019

ORGANITZACIÓ

L’Associació Recerques és una entitat sense ànim de lucre que es regeix per l’Assemblea General, que és l’òrgan sobirà de l’associació, i per la junta directiva.

La junta directiva està formada per nou socis elegits en l’assemblea. La funció principal de la junta és complir les finalitats de l’associació.

Membres:

Joaquim Nadal (president)
Joaquim. M. Puigvert (secretari)
Ramon Ramon-Muñoz (tresorer)
Joan-Lluís Marfany (vocal)
Conxita Mir (vocal)
Mercè Renom (vocal)
Borja de Riquer (vocal)
Pedro Ruiz Torres (vocal)
Àngels Solà (vocal)