22 de Maig de 2019

L’EQUIP DE LA REVISTA RECERQUES

Consell de redacció

Armando Alberola (Universitat d’Alacant)
Anna Aubanell (Universitat Autònoma de Barcelona)
Cristina Borderías (Universitat de Barcelona)
Josep Capdeferro (Universitat Pompeu Fabra)
Jordi Catalan (Universitat de Barcelona)
Jaume Claret (Universitat Oberta de Catalunya)
Josep Colomé (Universitat de Barcelona)
Montserrat Duch (Universitat Rovira i Virgili)
Gaspar Feliu (Universitat de Barcelona)
Josep M. Fradera (Universitat Pompeu Fabra)
Antoni Furió (Universitat de València)
Albert Garcia (Universitat Pompeu Fabra)
Andreu Ginés (Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià)
Montserrat Llonch (Universitat Autònoma de Barcelona)
Carles Manera (Univesitat de les Illes Balears)
Jesús Millán (Universitat de València)
Ramon Ramon-Muñoz (Universitat de Barcelona)
Mercè Renom (Universitat de Barcelona)
Lledó Ruiz Domingo (Universitat de València)
Enric Saguer (Universitat de Girona)
Carme Sanmartí Roset (Universitat de Vic)

Comitè d’editors 

Josep Colomé (Universitat de Barcelona)
Andreu Ginés (Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià)
Lledó Ruiz Domingo (Universitat de València)
Enric Saguer (Universitat de Girona)
Carme Sanmartí Roset (Universitat de Vic)

Editors de ressenyes

Josep Colomé (Universitat de Barcelona)
Lledó Ruiz Domingo (Universitat de València)

Consell assessor internacional

Enrique Ayala Mora (Universidad Andina Simón Bolívar)
Franco Cazzola (Università di Bologna)
Andrea Colli (Università Commerciale Luigi Bocconi, Milà)
Paul Freedman (University of Yale)
Geneviève Gavignaud-Fontaine (Université Paul Valéry, Montpeller)
Stéphane Michonneau (Université de Lille)
Patrici Pojada (Universitat de Perpinyà)
James Thomson (University of Sussex)

Secretaria
de la revista

Joan Pons Alzina
(Estudios Hispánicos – Universitat de Barcelona)

Consell assessor
del conveni
marc de coedició

Montserrat Duch (Universitat Rovira i Virgili)
Antonio Escudero (Universitat d’Alacant)
Joan Fuster-Sobrepere (Universitat Oberta de Catalunya)
Tomàs de Montagut (Universitat Pompeu Fabra)
Conxita Mir (Universitat de Lleida)
Pere Pascual (Associació Recerques)
Joaquim M. Puigvert (Universitat de Girona)
Mercè Renom (Associació Recerques)
Borja de Riquer (Universitat Autònoma de Barcelona)
Pedro Ruiz Torres (Universitat de València)
Àngels Solà (Universitat de Barcelona)