19 de Juny de 2020

Jordi Roca Vernet

L’aportació pretén reconstruir les diverses opinions formulades bàsicament per francesos i italians residents a les principals ciutats espanyoles sobre què eren i què s’hi feia a les societats patriòtiques. Entre aquests observadors hi ha tant membres dels cossos diplomàtics dels països respectius com refugiats procedents de diversos indrets d’Europa que tindran presència en l’opinió publicada d’aquestes ciutats. La hipòtesi d’aquesta recerca és que la Revolució Francesa i la llegenda negra espanyola foren el sedàs a través del qual s’interpretà el significat d’aquells espais de reunió i formació política. Tot plegat demostrarà com la percepció europea fou determinant a l’hora d’impedir que s’establissin noves societats patriòtiques en períodes posteriors.

Professor Lector Serra Hunter a la Universitat de Barcelona. Ha estat docent a les Universitats Autònoma de Barcelona, Rovira i Virgili i Oberta de Catalunya. Ha gaudit de diversos contractes posdoctorals en el marc del programa europeu Marie Sklodowska Curie a la Universitat de Warwick i a la Universitat Rovira i Virgili. Ha publicat dues monografies sobre el Trienni Liberal, i diversos articles i capítols de llibre en editorials nacionals i internacionals. També ha obtingut diverses premis, distincions i beques de recerca.