30 d'Abril de 2019

AVALUADORS EXTERNS DE LA REVISTA RECERQUES

Durant el període 2008-2018 han col·laborat amb la revista Recerques com a avaluadors externs dels articles per a la seva possible publicació

Joaquim Albareda (Universitat Pompeu Fabra)
Ismael Almazán Fernández 
(Universidad Autònoma de Madrid)
James Amelang (Universidad Autònoma de Madrid)
Francesc Amorós (Universitat de Barcelona)
Xavier Andreu-Miralles(Universitat de València)
Mercedes María Arbaiza (Universidad del País Vasco)
Ferran Archilés (Universitat de València)
Manuel Ardit (Universitat de València)
Jon Arrizagabala (CSIC)
Anna Maria Aubanell (Universitat Autònoma de Barcelona)
Carlos Barciela López (Universitat d’Alacant)
Genís Barnosell (Universitat de Girona)
Vicent Baydal (Universitat Jaume I de Castelló)
Ernest Belenguer (Universitat de Barcelona)
Josep M. Benaul (Universitat de Barcelona)
Pere Benito (Universitat de Lleida)
David Bernabé Gil (Universitat d’Alacant)
Prim Bertran (Universitat de Barcelona)
Josep V. Boira (Universitat de València)
Mònica Bolufer (Universitat de València)
Francesc Bonamusa (Universitat Autònoma de Barcelona)
Francesc Cabana (Universitat Internacional de Catalunya)
Montserrat Cabré (Universidad de Cantabria)
Mercedes Cabrera (Universidad Complutense de Madrid)
Salvador Calatayud (Universitat de València)
Joan Cals (Universitat Autònoma de Barcelona)
Enriqueta Camps (Universitat Pompeu Fabra)
Teresa Canet Aparisi (Universitat de València)
Antonio David Cámara Hueso (Universidad de Jaén)
Montserrat Carbonell (Universitat de Barcelona)
Margarida Casacuberta (Universitat de Girona)
Montserrat Casas Nadal (Universitat de Barcelona)
Jordi Casassas (Universitat de Barcelona)
Javier Castaño (CSIC)
Jordi Castellanos (Universitat Autoònoma de Barcelona)
Pablo Cervera Ferri (Universitat de València)
Arón Cohen (Universitat de Granada)
Gregorio Colás (Universidad de Zaragoza)
Josep Colomé Ferrer (Universitat de Barcelona)
Rosa Congost (Universitat de Girona)
Gabriela Dalla Corte (Universitat de Barcelona)
Jaume Dantí (Universitat de Barcelona)
Daniel Devolder (Universitat Autònoma de Barcelona)
Pedro Díaz Marín (Universitat d’Alacant)
Joan de Déu Domènech Gasull Àngel Duarte (Universitat de Girona)
Montserrat Duran (Universitat de Barcelona)
Pedro M. Egea Bruno (Universitat de Múrcia)
María de los Ángeles Egido (UNED)
Joana M. Escartín (Universitat de les Illes Balears)
Gloria Espigado (Universitat de Cadis)
Antonio Espino (Universitat Autònoma de Barcelona)
Assumpció Estivill Rius (Universitat de Barcelona)
Víctor Farías (Universitat Pompeu Fabra)
Amparo Felipo Orts (Universitat de València)
Gaspar Feliu Montfort (Universitat de Barcelona
Ismael Almazán Fernández (Universidad Autònoma de Madrid)
James Amelang (Universidad Autònoma de Madrid)
Francesc Amorós (Universitat de Barcelona)
Xavier Andreu-Miralles (Universitat de València)
Mercedes María Arbaiza (Universidad del País Vasco)
Ferran Archilés (Universitat de València)
Manuel Ardit (Universitat de València)
Jon Arrizagabala (CSIC)
Anna Maria Aubanell (Universitat Autònoma de Barcelona)
Carlos Barciela López (Universitat d’Alacant)
Genís Barnosell (Universitat de Girona)
Vicent Baydal (Universitat Jaume I de Castelló)
Ernest Belenguer (Universitat de Barcelona)
Josep M. Benaul (Universitat de Barcelona)
Pere Benito (Universitat de Lleida)
David Bernabé Gil (Universitat d’Alacant)
Prim Bertran (Universitat de Barcelona)
Josep V. Boira (Universitat de València)
Mònica Bolufer (Universitat de València)
Francesc Bonamusa (Universitat Autònoma de Barcelona)
Francesc Cabana (Universitat Internacional de Catalunya)
Montserrat Cabré (Universidad de Cantabria)
Mercedes Cabrera (Universidad Complutense de Madrid)
Salvador Calatayud (Universitat de València)
Joan Cals (Universitat Autònoma de Barcelona)
Enriqueta Camps (Universitat Pompeu Fabra)
Teresa Canet Aparisi (Universitat de València)
Antonio David Cámara Hueso (Universidad de Jaén)
Montserrat Carbonell (Universitat de Barcelona)
Margarida Casacuberta (Universitat de Girona)
Montserrat Casas Nadal (Universitat de Barcelona)
Jordi Casassas (Universitat de Barcelona)
Javier Castaño (CSIC)
Jordi Castellanos (Universitat Autoònoma de Barcelona)
Pablo Cervera Ferri (Universitat de València)
Arón Cohen (Universitat de Granada)
Gregorio Colás (Universidad de Zaragoza)
Josep Colomé Ferrer (Universitat de Barcelona)
Rosa Congost (Universitat de Girona)
Gabriela Dalla Corte (Universitat de Barcelona)
Jaume Dantí (Universitat de Barcelona)
Daniel Devolder (Universitat Autònoma de Barcelona)
Pedro Díaz Marín (Universitat d’Alacant)
Joan de Déu Domènech Gasull (Universitat de Girona)
Àngel Duarte (Universitat de Girona)
Montserrat Duran (Universitat de Barcelona)
Pedro M. Egea Bruno (Universitat de Múrcia)
María de los Ángeles Egido (UNED)
Joana M. Escartín (Universitat de les Illes Balears)
Gloria Espigado (Universitat de Cadis)
Antonio Espino (Universitat Autònoma de Barcelona)
Assumpció Estivill Rius (Universitat de Barcelona)
Víctor Farías (Universitat Pompeu Fabra)
Amparo Felipo Orts (Universitat de València)
Gaspar Feliu Montfort (Universitat de Barcelona
Llorenç Ferrer-Alòs (Universitat de Barcelona)
Armand de Fluvià (Societat Catalana d’Estudis Històrics)
Josep M. Fradera (Universitat Pompeu Fabra)
Ricard Franch (Universitat de València)
Maximiliano Fuentes (Universitat de Girona)
Pere Gabriel (Universitat Autònoma de Barcelona)
Lina Gálvez (Universitat Pablo de Olavide)
Dolores Garcia Cantús (Universitat de València)
Marta García Carrión (Universitat de València)
Ferran Garcia-Oliver (Universitat de València)
Anna Maria Garcia Rovira (Universitat de Girona)
José L. García Ruiz (Universidad Complutense de Madrid)
Antoni Gavaldà (Universitat Rovira i Virgili)
Albert Ghanime (Universitat de Barcelona)
Pere Gifre (Universitat de Girona)
Xavier Gil Pujol (Universitat de Barcelona)
Francisco Gimeno Blay (Universitat de València)
Valentí Gual (Universitat de Barcelona)
Lluís Guia (Universitat de València)
Enric Guinot (Universitat de València)
Antonieta Jarné Mòdol (Universitat de Lleida)
Gabriel Jover (Universitat de Girona)
Helena Kirchner (Universitat Autònoma de Barcelona)
Rosa Lluch (Universitat de Barcelona)
Paola Lo Cascio (Universitat de Barcelona)
Joan F. López Casasnovas (Institut d’Estudis Catalans)
Santiago Luxán Meléndez (Universidad de las Palmas)
Antonio Malpica Cuello ((Universidad de Granada)
Julie Marfany (Durham University)
Joan-Luís Marfany (University of Liverpool)
Eloy Martín Corrales (Universitat Pompeu Fabra)
Josefina Martínez Álvarez (UNED)
José M. Martínez Carrión (Universitat de Múrcia)
David Martínez Fiol  (Universitat Autònoma de Barcelona)
Enrique Martínez Ruiz (Universidad Complutense de Madrid)
Ana Martínez Rus (Universitat Complutense de Madrid)
Antoni Mas Forners (Universitat de les Illes Balears)
Joan Mateu (Universitat de València)
Tünde Mikes (Universitat Internacional de Catalunya)
Alicia Mira Abad (Universitat d’Alacant)
Eulàlia Miralles (Universitat de València)
José A. Miranda Encarnación (Universitat d’Alacant)
Ramón Molina (Universitat de les Illes Balears)
Carme Molinero (Universitat Autònoma de Barcelona)
Tomàs de Montagut (Universitat Pompeu Fabra)
Belén Moreno Claverías (Universidad Autónoma de Madrid)
Javier Moreno Lázaro (Universitat de Valladolid)
Francesc Muñoz Pradas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Joaquim Nadal Farreras (Universitat de Girona)
Rafael Narbona (Universitat de València)
Javier Navarro Navarro (Universitat de Valencia)
Xosé M. Núñez Seixas (Universidad de Santiago de Compostela)
Pere Ortí (Universitat de Girona)
Pelai Pagès (Universitat de Barcelona)
Juan Pan-Pantojo (Universitat Autònoma de Madrid)
Rosa Pardo Sanz (UNED)
David Parra (Universitat de València)
Àngels Pascual de Sans (Universitat Autònoma de Barcelona)
Pere Pascual Domènech (Universitat de Barcelona)
Ignacio Peiró Martín (Universidad de Zaragoza)
Carmen Pérez Aparicio (Universitat de València)
Josep Pich (Universitat Pompeu Fabra)
Jordi Pomés Vives (Universitat Autònoma de Barcelona)
Marc Prat Sabartés (Universitat de Barcelona)
Leonor de la Puente (Universidad de Cantabria)
Nuria Puig Raposo (Universidad Complutense de Madrid)
Rafael Ramis (Universitat de les Illes Balears)
José L. Ramos Gorostiza (Universitat Complutense de Madrid)
Helena Rausell (Universitat de València)
Montserrat Richou Llimona (Universitat de Barcelona)
Antoni Riera Melis (Universitat de Barcelona)
Borja de Riquer (Universitat Autònoma de Barcelona)
Manuel Risques (Universitat de Barcelona)
Ricardo Robledo (Universidad de Salamanca)
Fernando Andrés Robres (Universidad Autónoma de Madrid)
Josep M. Roig Rosich (Universitat Rovira i Virgili)
Martín Rodrigo (Universitat Pompeu Fabra)
Mateu Rodrigo (Universitat de València)
María Cruz Romeo (Universitat de València)
Joan Romero (Universitat de València)
Lluís Roura Aulinas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Pedro Ruiz Torres (Universitat de València)
Pedro V. Rújula López (Universidad de València)
Roser Salicrú Lluch (CSIC)
Maria P. Salomón Chéliz (Universidad de Zaragoza)
Josep M. Salrach (Universitat Pompeu Fabra)
Maria Àngels Sanllehy (Biblioteca de Catalunya)
Carmen Sarasua (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Sastre (Universitat de les Illes Balears)
Núria Sauch (Institut Ramon Muntaner)
David Saurí (Universitat Autònoma de Barcelona)
Ismael Saz Campos (Universitat de València)
Joaquim Serrano Jaén (Universitat Autònoma de Barcelona)
Pere Solà Gussiner (Universitat Autònoma de Barcelona)
Maria Àngels Solà (Universitat de Barcelona)
Raimon Soler Becerro (Universitat de Barcelona)
Vicent Soler Marco (Universitat de València)
Teresa Sordé (Universitat Autònoma de Barcelona)
Ricard Soto Company (Universitat de Barcelona)
Carles Sudrià (Universitat de Barcelona)
Susanna Tavera (Universitat de Barcelona)
Enric Tello (Universitat de Barcelona)
Ignasi Terradas (Universitat de Barcelona)
Lluís Ferran Toledano (Universitat Autònoma de Barcelona)
Alberta Toniolo (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Torras Elias (Universitat Pompeu Fabra)
Xavier Torres (Universitat de Girona)
Josep Torró (Universitat de València)
Enric Ucelay-Da Cal (Universitat Pompeu Fabra)
Luís Urteaga (Universitat de Barcelona)
Rafael Valls (Universitat de València)
Pilar Vélez (Museu del Disseny de Barcelona)
Pere Verdés (CSIC)
Enric Vicedo (Universitat de Lleida)
Pau Viciano (Universitat de València)
Javier Vidal Olivares (Universitat d’Alacant)
Francesc Vilanova (Universitat Autònoma de Barcelona)
José Luis Villanova Valero (Universitat de Girona)
Ricard Vinyes (Universitat de Barcelona)
Lluís Virós Pujolà (Universitat de Barcelona)
Antoni Vives (Universitat de Barcelona)
Pere Ysàs (Universitat Autònoma de Barcelona)
Santiago Zapata Blanco (Universitat d’Extremadura)